Autor: Magdalena Dudek
Postępy:
100%
 
Konsultacje CV lub przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej

20 Minutowe konsultacje online.

Porozmawiamy na wybrany temat dotyczący CV lub przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej, która przed Tobą. Poniżej znajdziesz zakładkę „Przygotowanie” wejdź w nią i przygotuj się do spotkania.

20 Minutowe konsultacje.

Porozmawiamy na wybrany temat dotyczące CV lub przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej, która przed Tobą.

Po zalogowaniu na platformie znajdziesz instrukcję krok po kroku jak zarezerwować termin i jak się przygotować.

1. Wybierasz jeden z dostępnych terminów.

2. Wysyłasz CV i opis zagadnienia, pytanie, które chcesz omówić – pamiętaj, że im lepiej się przygotujesz i opiszesz sytuację przed spotkaniem tym efektywniej wykorzystamy ten czas.

3. Otrzymujesz krótkie wskazówki, materiały do dalszego poszerzania wiedzy w tym temacie.

Spotkanie jest bezpłatne.

Zobacz więcej o mnie na stronie : https://horyzontbezkonca.pl/

Kim jestem?

Magdalena Dudek jak rekrutować pracowników

Cześć,
Mogłabym w tym miejscu napisać Ci o mojej drodze zawodowej, skończonych kursach, studiach… Napiszę jednak o tym, że niemal 10 latach w dużych firmach, w wewnętrznych działach HR gdzie zajmowałam się rekrutacjami, szkoleniami i rozwojem pracowników, spędzając długie godziny w iście korporacyjnym “klimacie”, postanowiłam zmienić swoje życie…

Od lat podczas rozmów kwalifikacyjnych jestem po tej drugiej stronie. Pozwolę Ci zrozumieć dlaczego na rozmowie padają pewne pytania i jak się do tej rozmowy przygotować.

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji, faktury?
Skontaktuj się ze mną.
m.dudek@horyzontbezkonca.pl
https://horyzontbezkonca.pl/

Treść, którą próbujesz wyświetlić, jest niedostępna. Dostęp tylko dla kupujących: Konsultacje CV lub przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej.

Regulamin sprzedaży online

Dzień dobry!

Z tej strony Magdalena Dudek właścicielka firmy Horyzont bez końca, autorka bloga i kursów online z tematyki rekrutacji i Hr.

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek moje pełne dane rejestrowe jako sprzedawcy i usługodawcy: HORYZONT BEZ KOŃCA MAGDALENA DUDEK Batalionow Chlopskich 87B/20 01-307 Warszawa NIP PL9522020408

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, dostępnych formach dostawy i płatności, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem m.dudek@horyzontbezkonca.pl

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Magdalena Dudek


§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,
 3. POCK – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://kursy.horyzontbezkonca.pl/regulamin/
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://kursy.horyzontbezkonca.pl/
 6. Sprzedawca – HORYZONT BEZ KOŃCA MAGDALENA DUDEK Batalionow Chlopskich 87B/20 01-307 Warszawa NIP PL9522020408

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zakupu produktów, treści cyfrowych lub usług opisanych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • przeglądarka plików .pdf,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie . Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub umowy o świadczenie usług zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail m.dudek@horyzontbezkonca.pl W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.  
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów, treści cyfrowych lub usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  1. w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  2. w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
  3. w przypadku usług – umowa o świadczenie usług.
 6. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju lub usługi, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 7. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności . Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy.
 8. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 9. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.

§ 5

Dostawa i płatność

 1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia obejmującego produkty fizyczne opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez przelewy24 PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068,.
 4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia

§ 6
Produkty fizyczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 4. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.

§ 7
Treści cyfrowe

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 2. W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.
 4. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1) korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2) nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3) nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

§ 8
Usługi

 1. Jeżeli Kupujący dokonuje za pośrednictwem Sklepu zakupu usługi, usługa realizowana jest zgodnie z opisem danej usługi na stronie Sklepu. W razie braku odmiennych informacji w opisie danej usługi, do szkoleń stacjonarnych oraz konsultacji stosuje się poniższe postanowienia.
 2. Realizacja zamówienia dotyczącego szkolenia stacjonarnego następuje poprzez zapewnienie Kupującemu lub osobie wskazanej przez Kupującego możliwości wzięcia udziału w szkoleniu w terminie wybranym przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 3. Szkolenie realizowane jest zgodnie z opisem zawartym na stronie Sklepu.
 4. W celu wzięcia udziału w szkoleniu, Kupujący zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się szkolenia, w terminie wybranym przez siebie przy zakupie szkolenia.
 5. Niewzięcie udziału w szkoleniu przez Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w szkoleniu.
 6. Jeżeli Sprzedawca organizuje szkolenie stacjonarne w kilku terminach, Kupujący może dokonać zmiany terminu, w którym weźmie udział w szkoleniu, jeżeli poinformuje o tym fakcie Sprzedawcę co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia wynikającego ze złożonego przez Kupującego zamówienia, a Sprzedawca będzie w stanie zapewnić Kupującemu możliwość udziału w szkoleniu w innym terminie. W przeciwnym wypadku, zmiana terminu nie jest możliwa, a niewzięcie udziału w szkoleniu wywołuje skutki, o których mowa powyżej.
 7. Dokonując zakupu szkolenia, Kupujący ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w szkoleniu. W takiej sytuacji, Kupujący zobowiązany jest przekazać dane uczestnika szkolenia w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Kupujący może zmienić dane uczestnika szkolenia najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. Przekazanie danych uczestnika szkolenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Kupujący jest uprawniony do przekazania tych danych oraz poinformował o tym fakcie uczestnika szkolenia.
 8. Realizacja zamówienia dotyczącego konsultacji następuje poprzez zapewnienie Kupującemu możliwości odbycia ze Sprzedawcą indywidualnej konsultacji (na żywo albo on-line) przez czas wynikający ze złożonego zamówienia (Kupujący może dodać do koszyka określoną ilość godzin konsultacji).
 9. Po złożeniu zamówienia dotyczącego konsultacji, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia szczegółów konsultacji, w szczególności terminu konsultacji.
 10. Terminy konsultacji ustalane są wspólnie przez Sprzedawcę i Kupującego. W przypadku konieczności zmiany terminu konsultacji, istnieje taka możliwość, z tym zastrzeżeniem, że wykupione godziny konsultacji muszą zostać wykorzystane w ciągu 30 dni od zawarcia umowy.
 11. Przed konsultacją może istnieć konieczność przekazania Sprzedawcy dodatkowych informacji, o której Sprzedawca poprosi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 12. Niewykorzystanie przez Kupującego wykupionych godzin konsultacji w ciągu 30 dni od zawarcia umowy, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za zakupioną konsultację.
 13. Konsultacje realizowane są zawsze w wariancie jedno-godzinnym. Oznacza to, że Kupujący nie może dzielić wykupionej godziny konsultacji na więcej niż jedno spotkanie ze Sprzedawcą. Jeżeli konsultacja trwa mniej niż godzinę ze względu na okoliczności leżące po stronie Kupującego, niewykorzystany czas konsultacji przepada.
 14. Odwołać rezerwację szkolenia, konsultacji lub innej usługi można najpóźniej na dwanaście godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać telefonicznie (również za pomocą wiadomości sms lub mailowo na adres: m.dudek@horyzontbezkonca.pl.
 15. Nieobecność konsultacji, szkoleniu bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje naliczeniem opłaty.
 16. Kupujący klient jest zobowiązany do punktualnego przyjścia na szkolenie, konsultacje. Sprzedawca, wykonawca usługi może odmówić przeprowadzenia spotkania jeżeli spóźnienie będzie większe niż 15 minut. Spotkanie który nie odbyło się z powodu spóźnienia jest traktowane jako zrealizowane z obowiązkiem zapłaty.

§ 9
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument oraz POCK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub POCK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  Dokonanie zakupu kursu online: „Proszę o wykonanie usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Wiem, że w ten sposób utracę prawo do odstąpienia od umowy.”
  2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub POCK przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia w przypadku treści cyfrowych jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub POCK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Konsument lub POCK ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 7. Konsument lub POCK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub POCK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub POCK płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument lub POCK) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub POCK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub POCK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub POCK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub POCK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub POCK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub POCK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument lub POCK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 10
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób należyty, z tym zastrzeżeniem, że rękojmia wyłączona jest w stosunku do Kupujących innych niż Konsument lub POCK.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, z tym zastrzeżeniem, że rękojmia wyłączona jest w stosunku do Kupujących innych niż Konsument lub POCK, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wykonana w sposób nienależyty.
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, treści cyfrowej lub nienależyte wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 11
Dane osobowe i pliki cookies

Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików cookies lub innych podobnych technologii zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem Polityka prywatności – Horyzont bez końca (horyzontbezkonca.pl)

§ 12

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, treści cyfrowe dostępne w Sklepie, elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne), materiały przekazywane w związku ze świadczeniem usług mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Krok po kroku przygotujesz się do rozmowy o pracę.

Co znajdziesz w kursie:

W części pierwszej poruszymy takie tematy:

1. Jakich etapów możesz się spodziewać?

2. Czym są kompetencje, jak ocenia je rekruter podczas rozmowy.

3. Jak są zbudowane pytania i jak wygląda schemat rozmowy rekrutacyjnej.

4. O co warto zapytać na rozmowie rekrutacyjnej.

W części drugiej znajdziesz:

1. Ogólne i najczęściej pojawiające się pytania.

2. Przykłady pytań rekrutacyjnych na stanowisko: kierownik, lider.

3. Jakich zadań możesz się spodziewać podczas rekrutacji.

4. Przykłady pytań rekrutacyjnych sprawdzające umiejętność pracy zdalnej.

5. Przykłady pytań rekrutacyjnych na stanowisko związane ze sprzedażą i obsługą klienta.

6. Przykłady pytań rekrutacyjnych na stanowisko asystent/ asystentka.

W trzeciej części znajdziesz:

1. Przygotowanie do rozmowy rekrutracyjnej – ćwiczenie jak analizować ofertę pracy.

2. Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej — o czym pamiętać przed spotkaniem.

3. Odpowiedzi na trudne pytania: o oczekiwania finansowe, przerwy w pracy, zmiany pracy.

Możesz pobrać materiały PDF lub posłuchać podsumowania w formie audio.

Po zapisie na kurs szukaj maila ze szczegółami w swojej skrzynce mailowej. Sprawdź zakładki z ofertami  🙂

Gwarantowany dostęp do materiałów na platformie przez 60 dni (lub dłużej 😉

Dla kogo są te materiały?  

Zastanawiasz się nad zmianą pracy, zmianą branży.

Masz zaplanowaną rozmowę rekrutacyjną i chcesz się dobrze przygotować.

Rozmowa rekrutacyjna to zazwyczaj mocno stresująca sytuacja. Stres wynika z tego, że nie wiemy co nas czeka, o co nas ktoś zapyta i dlaczego.

Przygotowując się do rozmowy, możesz znacznie obniżyć ten stres. Tym samym rozmowa przebiegnie płynniej, bardziej naturalnie i pewnie korzystniej dla Ciebie.

Kim jestem?

Magdalena Dudek jak rekrutować pracowników

Cześć,
Mogłabym w tym miejscu napisać Ci o mojej drodze zawodowej, skończonych kursach, studiach… Napiszę jednak o tym, że niemal 10 latach w dużych firmach, w wewnętrznych działach HR gdzie zajmowałam się rekrutacjami, szkoleniami i rozwojem pracowników, spędzając długie godziny w iście korporacyjnym “klimacie”, postanowiłam zmienić swoje życie…

Od lat podczas rozmów kwalifikacyjnych jestem po tej drugiej stronie. Pozwolę Ci zrozumieć, dlaczego na rozmowie padają pewne pytania i jak się do tej rozmowy przygotować.

Na jakie stanowiska prowadziłam rekrutacje?
Rekrutacja w obszarach: IT, finanse, zakupy, specjalistyczne z branży lotniczej (cabin crew), technicznej, stomatologicznej czy nieruchomości.
Prowadziłam rekrutacjami na stanowiska managerskie, eksperckie i specjalistyczne, a także rekrutacje grupowe.

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji, faktury?
Skontaktuj się ze mną.
m.dudek@horyzontbezkonca.pl
https://horyzontbezkonca.pl/

Do zobaczenia w kursie

Magdalena Dudek

Stawimy na praktykę.

Znajdziesz tu to, co najważniejsze na temat rekrutacji – prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej. Materiał jest przygotowany dla osób, które są gotowe do działania i chcą poznać podstawy rekrutacji lub je utrwalić.

Dlaczego taka forma?

Nie musisz kupować od razu dużych (i droższych kursów), zacznij krok po kroku zagłębiać się w obszar rekrutacji i HR. Poznaj sposób mojej pracy.

Dostęp do materiałów przez 90 dni .

Poruszamy tematy:
W nagraniu (trwa 1 godzinę) poruszam poniższe kwestie:

1. Jak wygląda proces rekrutacji – zabierz kandydata w podróż.

2. Rekrutacja oparta na kompetencjach – czym są kompetencje, przykłady, jak je oceniać podczas rozmowy rekrutacyjnej.

3. Struktura rozmowy – najważniejsze elementy, omówienie.

4. Jak układać pytania na rozmowę rekrutacyjną – przykład schematu i ćwiczenie.

5. Przykłady pytań rekrutacyjnych.

6. Często popełniane błędy.

Do tego w materiałach znajdziesz:
15 krótkich zadań do wykorzystania na rekrutacji. Plik PDF do pobrania. Zadania mają przyporządkowane kompetencje, które możesz zbadać. W pliku opisuję jak możesz korzystać z zadań na różne sposoby.

Plik z przykładami pytań rekrutacyjnych a w nim:
– pytania na stanowisko Kierownika / Lidera
– pytania na stanowisko: Sprzedaż / Obsługa Klienta
– pytania na stanowisko: Asystent / Asystentka.
– pytania dotyczące umiejętność pracy zdalnej
10 przykładowych (podstawowych/ ogólnych) pytań na rozmowę rekrutacyjną,

Lista w PDF z najważniejszymi punktami: Przygotowanie do rekrutacji – przed spotkaniem

(Jeżeli szukasz kompleksowego kursu o rekrutacji przejdź tu: kurs o rekrutacji )

Dla kogo są te materiały?  

Rekruterów i HR-u, którzy zaczynają przygodę z rekrutacją.

Kierowników, Menedżerów, osoby prowadzące rekrutacje, które robią to od czasu do czasu i potrzebują dodatkowej wiedzy, przykładów i wskazówek.

Liderów, kierowników, menedżerów, którzy rekrutują do swojego zespołu.

Czy jako kandydat skorzystam z materiałów?
Tak – zapoznanie się z tym jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną, pozwoli Ci przygotować się na pytania od rekrutera, wyjaśni skąd się biorą i dlaczego są zadawane 😉

Ile czasu potrzebujesz? 

Około 2 -3 godziny

Efekt pracy to: 

Zapoznanie z podstawami dotyczącymi zasad rekrutacji.


.

Chcesz od razu zagłębić się w otchłań wiedzy rekrutacyjnej?
Zobacz więcej informacji o tym kursie: Jak rekrutować pracowników.

Magdalena Dudek jak rekrutować pracowników

Cześć,
Mogłabym w tym miejscu napisać Ci o mojej drodze zawodowej, skończonych kursach, studiach… Napiszę jednak o tym, że niemal 10 latach w dużych firmach, w wewnętrznych działach HR gdzie zajmowałam się rekrutacjami, szkoleniami i rozwojem pracowników, spędzając długie godziny w iście korporacyjnym “klimacie”, postanowiłam zmienić swoje życie…

To pasja do żeglowania zmotywowała mnie do tego, aby zamienić korporacyjne schematy i pewnego rodzaju przewidywalność w życie gdzie sama sobie jestem sterem, żeglarzem i okrętem.

Dziś: zajmuję realizuję projekty HR, rekrutuję, prowadzę warsztaty, szkolenia. Lubię się dzielić wiedzą, bo wiem jak wiele wysiłku wkładałam w zdobywanie wiedzy na początku swojej zawodowej drogi.

Zapraszam na pokład!  

Magdalena Dudek

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się ze mną.
m.dudek@horyzontbezkonca.pl
https://horyzontbezkonca.pl/

Do zobaczenia w kursie

Treść, którą próbujesz wyświetlić, jest niedostępna. Dostęp tylko dla kupujących: Rozmowa rekrutacyjna – Kandydacie przygotuj się.

W tym czasie działamy szybko, konkretnie. Stawimy na praktykę.

Ten kurs nie jest pełnym materiałem dotyczącym rekrutacji – znajdziesz tu to co najważniejsze. Jest przygotowany dla osób, które są gotowe do działania. Chcą przez kilka dni popracować efektywnie i z konkretnym wynikiem.

Dlaczego taka forma?

3 dni pracy rozłożone na  małe kawałki to małe kroki na drodze do skutecznej rozmowy rekrutacyjnej.

Materiały będę dodawała 3 częściach: 22.04, 29.04 i 6.05 po to abyś na spokojnie w swoim rytmie przerobił_a to co dla Ciebie ważne.

Poruszamy tematy:

1. Przygotowanie do rekrutacji – praktyczna lista do przygotowania
2. Rozmowa rekrutacyjna, wywiad behawioralny – przykłady pytań
3. Krótkie zadania do wykorzystania na rekrutacji – przykłady 10 zadań

Maile i materiały uzupełnię o odpowiedzi na Wasze pytania. (Pytania możesz przesyłać do mnie od pierwszego dnia dostępu do kursu).

(Jeżeli szukasz kompleksowego kursu o rekrutacji przejdź tu: kurs o rekrutacji )

Jak pracujemy? 


W dniach 22.04, 29.04. i 06.05 (czwartki) otrzymasz maila z planem pracy, zadaniem i odpowiedziami na pytania.

Materiały: notatki w PDF / nagrania audio do posłuchania
Otrzymasz niezbędne pigułki wiedzy do tego aby przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną sprawnie z poczuciem kontroli.

Po zapisie na kurs szukaj maila ze szczegółami w swojej skrzynce mailowej. Sprawdź zakładki z ofertami 😉

Dla kogo są te materiały?  

Rekruterów i HRu, którzy zaczynają przygodę z rekrutacją.

Osoby prowadzące rekrutacje, które robią to od czasu do czasu i potrzebują dodatkowej wiedzy, przykładów i wskazówek.

Liderów, kierowników, menedżerów, którzy rekrutują do swojego zespołu.

Czy jako kandydat skorzystam z materiałów?
Tak – zapoznanie się z tym jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną, pozwoli Ci przygotować się na pytania od rekrutera, wyjaśni skąd się biorą i dlaczego są zadawane 😉

Ile czasu potrzebujesz? 

Około 40 minut dziennie.

Efekt pracy to: 


– lista o czym pamiętać przed rekrutacją
– lista pytań na rozmowę rekrutacyjną
– gotowe zadania do wykorzystania
.. i odpowiedzi na męczące Cię pytania 🙂

Chcesz otrzymać zaświadczenie o udziale w kursie?


Prześlij do mnie min. 1 zadanie, wtedy wiem, że materiały z kursu nie są Ci obce. Na koniec odeślę do Ciebie zaświadczenie o udziale w kursie w pdf.

Materiały: notatki w PDF / nagrania audio do posłuchania. Dostęp do materiałów przez 14 dni od momentu dodania ostatnich materiałów ze sprintu.

Chcesz od razu zagłębić się w otchłań wiedzy rekrutacyjnej?
Zobacz więcej informacji o tym kursie: Jak rekrutować pracowników.

Magdalena Dudek jak rekrutować pracowników

Cześć,
Mogłabym w tym miejscu napisać Ci o mojej drodze zawodowej, skończonych kursach, studiach… Napiszę jednak o tym, że niemal 10 latach w dużych firmach, w wewnętrznych działach HR gdzie zajmowałam się rekrutacjami, szkoleniami i rozwojem pracowników, spędzając długie godziny w iście korporacyjnym “klimacie”, postanowiłam zmienić swoje życie…

To pasja do żeglowania zmotywowała mnie do tego, aby zamienić korporacyjne schematy i pewnego rodzaju przewidywalność w życie gdzie sama sobie jestem sterem, żeglarzem i okrętem.

Dziś: zajmuję realizuję projekty HR, rekrutuję, prowadzę warsztaty, szkolenia. Lubię się dzielić wiedzą, bo wiem jak wiele wysiłku wkładałam w zdobywanie wiedzy na początku swojej zawodowej drogi.

Zapraszam na pokład!  

Magdalena Dudek

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji, fakturę?
Skontaktuj się ze mną.
m.dudek@horyzontbezkonca.pl
https://horyzontbezkonca.pl/

Do zobaczenia w kursie

W tym czasie działamy szybko i konkretnie.

Ten krótki SPRINT jest przygotowany dla osób, które są gotowe do działania. Chcą przez kilka dni popracować efektywnie i z konkretnym wynikiem. To już 4 edycja! 🙂

Dlaczego taka forma?

5 dni pracy rozłożone na  małe kawałki to małe kroki na drodze do celu.
Od razu po zapisie możesz zapoznać się z materiałami dostępnymi na platformie.

Poruszamy tematy:

1. Przygotowanie do rekrutacji – przed spotkaniem
2. Przygotowanie ogłoszenia rekrutacyjnego
3. Rozmowa rekrutacyjna z kandydatem (przykładowe pytania i zadania na rekrutacji)
4. Błędy rekrutujących – uczymy się na cudzych
5. Odpowiedzi na Wasze pytania. (Pytania możesz przesyłać do mnie od pierwszego dnia dostępu do kursu).

(Część materiałów pochodzi z kursu o rekrutacji )

Jak pracujemy? 


Po dołączeniu do kursu możesz zapoznać się z materiałami dostępnymi na platformie.

W dniach 22.03 do 26.03.2021 Codziennie otrzymasz maila z planem pracy, zadaniem i odpowiedziami na pytania, które możesz zadawać od pierwszego dnia dołączenia.

Materiały: notatki w PDF / nagrania audio do posłuchania
Otrzymasz niezbędne pigułki wiedzy do tego aby przeprowadzić proces rekrutacji sprawnie z poczuciem kontroli.

Po zapisie na kurs szukaj maila ze szczegółami w swojej skrzynce mailowej. Sprawdź zakładki z ofertami 😉

Rekrutacyjny sprint marzec 2021

Ile czasu potrzebujesz? 

Około 30 – 40 minut dziennie podczas trwania naszego sprintu (22.03 – 26.03) Wcześniej znajdź godzinę na zapoznanie się z materiałami.

Efekt pracy to: 

– odpowiedzi na męczące Cię pytania 🙂
– lista o czym pamiętać przed rekrutacją
– ściąga o czym pamiętać pisząc ogłoszenie rekrutacyjne- przygotowana „awaryjna” lista pytań na rozmowę rekrutacyjną
– lista kontrolna o czym pamiętać aby wystrzec się błędów i przeprowadzić rekrutację profesjonalnie.

Chcesz otrzymać zaświadczenie o udziale w kursie?


Prześlij do mnie min. 1 zadanie, wtedy wiem, że materiały z kursu nie są Ci obce. Na koniec sprintu odeślę do Ciebie zaświadczenie o udziale w kursie w pdf.

Materiały: notatki w PDF / nagrania audio do posłuchania. Dostęp do materiałów przez 14 dni od momentu dodania ostatnich materiałów ze sprintu.

Chcesz od razu zagłębić się w otchłań wiedzy rekrutacyjnej?
Zobacz więcej informacji o tym kursie: Jak rekrutować pracowników.

Magdalena Dudek jak rekrutować pracowników

Cześć,
Mogłabym w tym miejscu napisać Ci o mojej drodze zawodowej, skończonych kursach, studiach… Napiszę jednak o tym, że niemal 10 latach w dużych firmach, w wewnętrznych działach HR gdzie zajmowałam się rekrutacjami, szkoleniami i rozwojem pracowników, spędzając długie godziny w iście korporacyjnym “klimacie”, postanowiłam zmienić swoje życie…

To pasja do żeglowania zmotywowała mnie do tego, aby zamienić korporacyjne schematy i pewnego rodzaju przewidywalność w życie gdzie sama sobie jestem sterem, żeglarzem i okrętem.

Dziś: zajmuję realizuję projekty HR, rekrutuję, prowadzę warsztaty, szkolenia. Lubię się dzielić wiedzą, bo wiem jak wiele wysiłku wkładałam w zdobywanie wiedzy na początku swojej zawodowej drogi.

Zapraszam na pokład!  

Magdalena Dudek

Masz pytania? Potrzebujesz więcej informacji, fakturę?
Skontaktuj się ze mną.
m.dudek@horyzontbezkonca.pl
https://horyzontbezkonca.pl/

Do zobaczenia w kursie

Jak rekrutować pracowników. Kurs online, w którym pomagam prowadzić skuteczne rekrutacje krok po kroku.

Prowadź rekrutacje, bez wpadek. Z poczuciem pewności siebie i satysfakcji z pracy. 

W tym kursie poprowadzę Cię za rękę, krok po kroku, po kluczowych etapach rekrutacji.

Znajdziesz tu praktyczne wskazówki zebrane z ponad 10 lat mojej pracy w obszarze HR. 

Gotowe szablony, listy do wykorzystania, nagrania do odsłuchania. 

Jak rekrutować pracowników kurs online dla początkujących

Dla kogo jest ten kurs? 

– Masz już na koncie pierwsze poprowadzone rekrutacje, szukasz sposobu na doskonalenie swoich umiejętności, poszerzenie wiedzy.

– Chcesz opanować natłok wątpliwości, pytań i zacząć działać strategicznie.

– Chcesz podejmować świadomą decyzję, którego kandydata wybrać a nie liczyć na intuicję. 

– Marzysz o prowadzeniu rekrutacji, które dobrze ocenią kandydaci a Ty ze spokojną głową przeprowadzisz cały proces.

– Szukasz gotowych materiałów na start.  

– Zastanawiasz się jakie działania powinien przeprowadzać rekruter / ka. 

– Brak Ci pewności, jakie pytania zadawać, aby wybrać dobrego kandydata

– Może zastanawiasz się nad zmianą zawodową? 

Jeżeli na te pytania przynajmniej częściowo odpowiedź brzmi: TAK. 

To ten kurs jest dla Ciebie.

Dodam tutaj coś jeszcze. 

Zapraszam na pokład, każdego kto ceni sobie codzienną efektywność, pracę gdzie jakość jest priorytetem, chce się uczyć i jest nastawiony na działanie. 

Jeżeli do tego motyw przygody i żeglarskiej podróży Ci odpowiada, ten rejs będzie udany! Morze daje mi wiele cennych lekcji, które starannie przenoszę do biznesu. 

Jeśli to o czym napisałam, jest Ci bliskie, zapraszam na pokład. 

Jak rekrutowac pracownikow kurs online nabierz wiatru w zagle

O kursie – nabierz wiatru w żagle! 

Lekcje podzielone są tematycznie, zgodnie z procesem. Od przygotowania ogłoszenia aż po podejmowanie decyzji i badanie satysfakcji kandydatów. 
Dostęp do wszystkich lekcji, materiałów otrzymasz od razu po opłaceniu kursu.

Stawiam na praktykę, dlatego znajdziesz tu: niezbędne pigułki wiedzy w formie notatki do pobrania, gotowe check listy, szablony w word (gotowe do edycji), szablon Excel czy nagrania mp3, aby posłuchać tego co najważniejsze np. na spacerze 🙂  Zawarłam tu przykłady z realnych projektów. 

Zakres 6 modułów:
Wszystkie moduły zawierają notatkę w PDF do pobrania i nagranie audio

1. Przygotowanie ogłoszenia rekrutacyjnego:
– O czym pamiętać przygotowując ogłoszenie – wskazówki
– Przykłady zadań dla stanowiska: kierownik biura.

2. Przygotowanie do rekrutacji:
– O czym pamiętać przed rekrutacją
– Zbieranie wymagań (szablon word)

3. Komunikacja z kandydatami:
– Na co zwrócić uwagę
– 10 szablonów maili do wykorzystania na każdym etapie rekrutacji (od zaproszenia po podziękowanie za udział)

4. Rozmowa rekrutacyjna:
– Wstęp – co trzeba wiedzieć o prowadzeniu rozmowy
– Błędy podczas rekrutacji
– Szablon formularza na rozmowę rekrutacyjną stanowisko: Operator maszyn
– 10 Przykładowych pytań na rozmowę na stanowisko kierownika biura
– Jak napisać podsumowanie po rozmowie z kandydatem – przykłady (plik excel i 3 przykłady opisowe)
– rozmowa online / rozmowa telefoniczna

5. Podejmowanie decyzji
– o czym pamiętać podejmując decyzję: fakty i konkrety ułatwią ten proces

6. Po rekrutacji
– Informacja zwrotna po rekrutacji
– Badanie satysfakcji kandydatów. Dlaczego warto pytać o opinię?
– Szablon formularza „Badanie satysfakcji kandydatów” do pobrania
-Onboarding nowego pracownika – lista o czym pamiętać i co przygotować.


Cały czas wsparcie mailowe, możesz zdawać pytania w dowolnym momencie.

Możliwość otrzymania zaświadczenia o udziale w kursie.


Dostęp do platformy z materiałami jest na 6 miesięcy – zależy mi na tym aby nie odkładać pracy z nimi na “lepszy czas”. On właśnie nadszedł. Pracuj we własnym tempie, w odpowiednim dla Ciebie czasie. W trakcie będą pojawiały się dodatkowe materiały.

Jak wygląda kurs od środa?

Treść jest podzielona na tematyczne bloki.

Moduły są ułożone w kolejności procesu: od przygotowania ogłoszenia aż po podjęcie decyzji i to co możemy zrobić po rekrutacji. Możesz bez problemu odszukać dany etap rekrutacji i materiały, które w tym momencie będą Ci potrzebne.

Na dole każdej strony jest lista – spis wszystkich lekcji, możesz przechodzić między nimi. To ułatwi Ci poruszanie się po kursie, wyświetlają się tam tematy modułów i przypiętych do nich lekcji, nazw materiałów do pobrania.

Obejrzyj krótkie nagranie i przekonaj się co czeka na Ciebie w kursie.

Czy materiały będą dla Ciebie przydatne?

Cześć,
Mogłabym w tym miejscu napisać Ci o mojej drodze zawodowej, skończonych kursach, studiach… Napiszę jednak o tym, że niemal 10 latach w dużych firmach, w wewnętrznych działach HR gdzie zajmowałam się rekrutacjami, szkoleniami i rozwojem pracowników, spędzając długie godziny w iście korporacyjnym “klimacie”, postanowiłam zmienić swoje życie…

Magdalena Dudek jak rekrutować pracowników

To pasja do żeglowania zmotywowała mnie do tego, aby zamienić korporacyjne schematy i pewnego rodzaju przewidywalność w życie gdzie sama sobie jestem sterem, żeglarzem i okrętem.

Dziś: zajmuję realizuję projekty HR, rekrutuję, prowadzę warsztaty, szkolenia. Lubię się dzielić wiedzą, bo wiem jak wiele wysiłku wkładałam w zdobywanie wiedzy na początku swojej zawodowej drogi.

Zapraszam na pokład!  

Co mówią osoby, które brały udział w kursie? 

Zaczynam dopiero przygodę z rekrutacją, kurs mega pomaga poukładać w głowie! 

Materiały są bardzo praktyczne, szablony gotowe do wykorzystania – na wagę złota. Dużym plusem są nagrania w formie audio – nie trzeba siedzieć przed komputerem, nagranie można odsłuchać w drodze do pracy czy na spacerze a to co najważniejsze jest przygotowane w notatce do pobrania. Bardzo praktyczne rozwiązanie. 

Pracuję w małej firmie, rekrutacje były moimi nowymi obowiązkami, szukałam materiałów, które wprowadzą mnie w świat rekrutacji, konkretnie, krok po kroku. Zależało mi na praktycznym rozwiązaniu i materiałach, które będę mogła wykorzystać od zaraz, nie miałam doświadczenia aby samodzielnie przygotować coś własnego. 

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania

Czy kurs jest dla mnie, nie mam doświadczenia w rekrutacji, kończę studia i szukam pierwszych praktyk. 

Tak na pewno skorzystasz z materiałów, jeżeli masz podstawy wiedzy o tym czym jest rekrutacja i szukasz praktycznych narzędzi aby na rekrutacji poczuć się pewnie – zapraszam. 

Czy dostęp jest na zawsze? 

Nie, zależy mi na tym aby przejść do działania. Dlatego dostęp do platformy masz na 6 miesięcy. Nie chcę aby kurs był odkładany na “lepszy czas”. Oczywiście po 6 miesiącach możesz odnowić dostęp do platformy.

Masz pytania ? Potrzebujesz faktury na zamówienie?
Skontaktuj się ze mną: m.dudek@horyzontbezkonca.pl

https://horyzontbezkonca.pl/

Magdalena Dudek Horyzont bez końca

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea